innovation and development

Firma EKOSCAN innowacja i rozwój w ramach kompleksowych usług w zakresie pozyskania dofinansowań unijnych i krajowych oferuje:

 

 • Analizę projektu wraz z oceną szans na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny projektów danego programu;
 • Doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji;
 • Dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego;
 • Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie;
 • Możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadań m.in. w zakresie:

 

  •     Termomodernizacji obiektów;
  •     Montażu odnawialnych źródeł energii np. układy solarne, fotowoltaika;
  •     Instalacji ekologicznych źródeł ciepła (piece gazowe, pompy ciepła, kotły niskiej emisji itp.);
  •     Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest;
  •     Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
  •     Budownictwo pasywne i energooszczędne;
  •     Budowa przemysłowych oczyszczalni ścieków;
  •     Oświetlenia uliczne led;
  •     Gospodarka odpadami.

 

 • Możliwość pozyskania środków finansowych na zadania określone przez Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Aplikowanie o środki na inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest wraz z opracowaniem programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.