innovation and development

Firma EKOSCAN innowacja i rozwój w ramach świadczonych usług w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oferuje:


  • Analizę rynku;
  • Opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
  • Doradztwo techniczne;
  • Pomoc w wypełnieniu wymogów formalno – administracyjnych;
  • Nadzór nad realizacją zadania;
  • PSZOK;
  • Kampania edukacyjno-informacyjna.

 

Wspomagamy Gminy w procesie realizacji wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Proponowane przez nas rozwiązania pomogą Gminie w poprawnym wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

 

W przypadku zainteresowania z Państwa strony naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zorganizowania indywidualnego spotkania dotyczącego wybranej oferty.