+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

AUDYTY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
BUDYNKI PASYWNE
I ENERGOOSZCZĘDNE

Charakterystyka energetyczna / Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCE) to dokument zawierający informacje o charakterystyce energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, który jest wykorzystywany do celów mieszkalnych lub usługowych. SCE zawiera informacje dotyczące zużycia energii na cele grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i oświetleniowe oraz emisji CO2 związanej z tym zużyciem.

W Polsce, od dnia 28 kwietnia 2023 roku, SCE stanie się obowiązkowe dla budynków nowych oraz dla budynków istniejących, które będą poddane większej modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania. SCE ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji CO2, co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Charakterystyka energetyczna obejmuje między innymi informacje na temat rodzaju używanych źródeł energii, izolacji termicznej, systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz oświetleniowych, a także dane dotyczące rocznego zużycia energii oraz emisji CO2.

Właściciele budynków objętych obowiązkiem posiadania SCE będą musieli sporządzić ten dokument i dostarczyć go do odpowiednich instytucji, takich jak np. urzędy miast i gmin, w celu uzyskania zgody na użytkowanie lub remont. SCE będzie także potrzebne w procesie sprzedaży lub wynajmu budynku lub mieszkania.

Wniosek jest taki, że posiadanie SCE jest bardzo istotne, gdyż pozwala na ocenę efektywności energetycznej budynku oraz wskazuje obszary, w których można poprawić zużycie energii i redukcję emisji CO2.

Tak, spółka EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej dla różnego rodzaju budynków i lokali, w tym dla budynków i lokali wspólnot, budynków komunalnych, użytkowych oraz mieszkalnych. Wykonanie świadectwa jest niezwykle istotne, aby właściciele nieruchomości mogli poprawić ich efektywność energetyczną oraz obniżyć koszty związane z zużyciem energii.

Spółka posiada zespołu osób uprawnionych do sporządzania SCE, wpisanych na wykaz osób uprawnionych - jest to kluczowe, aby zapewnić, że charakterystyka energetyczna zostanie wykonana dokładnie i rzetelnie. Wymagania stawiane przed takim dokumentem są coraz bardziej złożone i specyficzne, dlatego konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, aby sporządzić kompleksową i wiarygodną charakterystykę energetyczną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, co oznacza, że wykonanie takiego dokumentu jest inwestycją na długi czas. Dzięki dokładnej analizie charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu oraz zastosowaniu odpowiednich rozwiązań można osiągnąć znaczne oszczędności finansowe związane z zużyciem energii, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska naturalnego.

Oferujemy usługi sporządzania SCE dla różnego rodzaju budynków i lokali. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCE)  jest istotne w dzisiejszych czasach, ponieważ wymagania związane z efektywnością energetyczną stają się coraz bardziej rygorystyczne, a właściciele nieruchomości chcą mieć pewność, że ich budynek lub lokal spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Zapraszamy do współpracy

tel. 600 243 782, 504 218 836

Klasyfikacja energetyczna budynków

W wynikach analizy potrzeb grzewczych twojego budynku znajdziesz informację o klasie energetycznej budynku. Jest to podział na klasy od A+ do F, określający stopień energochłonności budynku na podstawie rocznego zużycia energii przypadającego na 1m2 powierzchni użytkowej budynku. Im bliżej A+, tym lepiej.

Klasyfikacja energetyczna budynków według Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju

KlasaWskaźnik zużycia energiiOcena energetyczna
A+ do 20kWh/m2 rocznie Dom pasywny
A 20-45kWh/m2 rocznie Dom niskoenergetyczny
B 45-80kWh/m2 rocznie Dom energooszczędny
C 80-100kWh/m2 rocznie Dom średnio energooszczędny
D 100-150kWh/m2 rocznie Dom średnio energochłonny
E 150-200kWh/m2 rocznie Dom energochłonny
F ponad 250kWh/m2 rocznie Dom wysoko energochłonny

W polskim prawie, w przeciwieństwie do państw Europy Zachodniej, taka klasyfikacja budynków nie jest zdefiniowana. Od 1999 roku istnieje jedynie wymaganie, by nowe budynki mieściły się w 150kWh/m2 rocznie.

Agroenergia i Energia Plus – programy dla polepszenia stanu środowiska

Programy pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały opracowane po to, aby polepszyć stan środowiska. 

Program Agroenergia

Celem Programu jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. W programie Agroenergia mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które posiadają na własność lub dzierżawią nieruchomości rolne o wielkości od 1 ha do 300 ha.

Ważną kwestią jest to, że program składa się z dwóch części:

  1. Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.
  2. Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne - Agroenergia

W pierwszej z nich dofinansowanie obejmuje przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, ale nie tylko. Dotacja obejmuje także instalacje wiatrowe i pompy ciepła (o mocy od 10 kW do 50 kW), instalacje hybrydowe i magazyny energii elektrycznej.

Druga część natomiast dofinansowuje zakup i montaż elektrowni wodnej do 500 kW oraz biogazowni rolniczej również o mocy nieprzekraczającej 500 kW.

Aby wziąć udział w programie Agroenergia, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo program Energia Plus?

Program Energia Plus dotyczy przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o prawie przedsiębiorców) i ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu działania przedsiębiorstw na środowisko. Wszystko za sprawą wsparcia ich działalności inwestycyjnej.

Realizacje i dofinansowania - Energia Plus

Jeżeli chodzi o konkretne realizacje, które mogą zostać dofinansowane, to mowa tu o:

  • rozbudowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych (np. budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczych),
  • tworzeniu nowych źródeł energii (np. energii ze źródeł odnawialnych),
  • inwestycjach umożliwiających zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych (np. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych),
  • działaniach wpływających na poprawienie efektywności energetycznej (np. energooszczędne systemy oświetleniowe),
  • projektach zmniejszających szkodliwą emisję do atmosfery (np. modernizacja źródeł spalania paliw). 

Program zawiera też konkretne cele ilościowe dotyczące np. poziomu emisji dwutlenku węgla lub ilości zaoszczędzonej energii cieplnej.

Dofinansowanie w programie Energia Plus udzielane jest w formie pożyczki lub dotacji.