+48 600 243 782

biuro@ekoscan.pl

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

 

AZBEST

GOSPODARKA ODPADAMI

ODPADY KOMUNALNE

 

Adaptacja do zmian klimatu oznacza dla wielu miast (powyżej 20 tysięcy mieszkańców) stworzenie planu, który ma zapewnić wprowadzenie więcej ekologicznych rozwiązań.

Klimat ulega odczuwalnym zmianom i należy podjąć kroki, aby móc pozwolić sobie na życie w dobrych warunkach. Ta adaptacja do zmian klimatu powinna być podejmowana przez całe społeczeństwo i dotyczyć nie tylko systemów naturalnych, ale również i działania ludzi. Wszystkie działania powinny być wprowadzane na podstawie analizy zachodzących zmian i przewidywaniu ich dalszego rozwoju.

Wdrożenie adaptacji do zmian klimatu w życie społeczne

Realizację adaptacji do zmian klimatu można przeprowadzać praktycznie oraz teoretycznie. Oprócz realnych działań powinno podejmować się próby szerzenia wiedzy i dokształcania mieszkańców miast. Przykładami podjęcia adaptacji do zmian klimatu są m.in.: 

  • organizacja szkoleń, 
  • tworzenie zielonych dachów, 
  • gromadzenie wody deszczowej, którą można wykorzystać do podlewania, 
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • rozbudowa wałów przeciwpowodziowych,
  • zaprzestanie regulacji rzek.

Te oraz inne przykłady adaptacji do zmian klimatu powinny być stale kontrolowane, aby móc sprawdzać ich skuteczność i ewentualnie wprowadzać konieczne zmiany.